V skladu z načrtom komunikacijskih aktivnosti za leto 2023 objavljamo PRAVILNIK o organizaciji in izvedbi nagradne igre »Velikonočna Home&Cook nagradna igra«

1. člen

»Velikonočna Home&Cook nagradna igra« (v nadaljevanju: promocija) poteka znotraj aktivnosti promocije in večanja števila kupcev v prodajalni Home&Cook na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) od 7. do 8. aprila 2023. 

2. člen

Organizator nagradne igre je podjetje SEB d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator).

3. člen

V nagradni igri imajo pod enakimi pogoji pravico sodelovati vsi državljani in rezidenti RS, razen zaposlenih v podjetju SEB d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 2000 Maribor, njihovi ožji družinski člani in tisti, ki so kakorkoli vključeni v organizacijo nagradne igre. 

Organizator lahko promocijo po lastni presoji terminsko prilagodi oz. predhodno zaključi.

Potek nagradne igre:

Nagradna igra poteka v prodajalni Home &Cook 7. in 8. aprila 2023 in se promovira na Facebook ter Instagram strani Home&Cook Slovenija, od srede, 5. 4. 2023 do sobote, 8. 4. 2023.

  1. Sodelujoči obišče prodajalno Home&Cook Slovenija (Madžarska ulica 12, 1000 Ljubljana), kjer smo skrili jajčka s popusti.
  2. Sodelujoči išče jajčka s popusti, v kolikor jo najde, dobijo dodaten popust na izbran izdelek po lastni izbiri.

4. člen

Nagrada: 

  • Kupon s 50 % popustom na 1 izdelek
  • 5 kuponov z 20 % popustom na 1 izdelek

Nagrada je izročena takoj.

Če nagrajenec ne sprejema pravil nagradne igre ter pravil za dvig nagrade, ni upravičen do nagrade.

5. člen

Stroške akontacije dohodnine poravna organizator nagradne igre. Organizator bo za dobitke, katerih vrednost presega 42 EUR z DDV,  odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Posamezni nagrajenec, ki bo prejel dobitek, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. 

V ta namen je nagrajenec organizatorju nagradne igre pred prejetjem nagrade dolžan predložiti ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko. 

Nagrajenec je seznanjen, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se nagrajencu šteje v davčno osnovo.

Izročitev dnevne nagrade se šteje za opravljeno, ko je nagrada prevzeta. Prevzem glavne nagrade z nagrajencem uredi organizator nagradne igre (SEB d.o.o.).

Če nagrajenec ne sprejema pravil nagradne igre ter pravil za dvig nagrade, ni upravičen do nagrade.

6. člen

Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

Organizator si pridržuje pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti pravila te nagradne igre.

7. člen

Za izvedbo in nadzor poteka nagradne igre skrbi komisija:

  1. Romana Kancler
  2. Petra Udiljak Novak
  3. Luka Vrtovec

8. člen

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke vseh, ki bodo sodelovali v nagradni igri, uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter da jih, razen pod pogoji iz teh pravil, ne bo posredoval tretjim osebam.

9. člen

Organizator bo osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka in e-naslov), ki jih bo pridobil od zmagovalcev vpisal v svojo bazo. Kot upravljalec osebnih podatkov bo vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov. Osebne podatke, ki se zbirajo izključno za namen izvedbe posamezne nagradne igre, bo izbrisal po koncu nagradne igre.

Podatki se hranijo v skladu z roki hrambe, opredeljenimi z davčnimi predpisi.

Splošno GDPR soglasje ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator in sponzorja se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam, z izjemo svojih pogodbenih obdelovalcev, skladno s sklenjenimi dogovori o varovanju osebnih podatkov.  

10. člen

Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na Facebook strani Home&Cook Slovenija.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

11. člen

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

Maribor, 4. 4. 2023